Vad fruktar du idag? – Friska ledare

2
Vad fruktar du idag?  – Friska ledare

Detta är det andra av sju blogginlägg som är utdrag ur min bok, Steward Leader Meditationer. Det är min innerliga bön att den här boken med bibeltexter, meditationer, handlingssteg och enkla böner ska välsigna ledare på deras resa mot rikets trofasthet och effektivitet.

Del 1 – Kära ledare: Sälj allt – verkligen!
Del 3 – Den avgörande skillnaden mellan att producera och bära frukt
Del 4 – Vikten av att definiera framgång i kungarikestermer
Del 5 – Vem är du?
Del 6 – Vad det innebär att vara en ledare utan rykte
Del 7 – En värld i krig – Är du beredd att leda?

Må du bli välsignad av dessa texter, tankar och böner.

Lär mig din väg, Herre, så att jag kan lita på din trofasthet; ge mig ett odelat hjärta, så att jag kan frukta ditt namn. (Psalm 86:11)

Psalm 86:11 har stor betydelse för mig. Jag fokuserade först verkligen på den här versen när jag nyligen var på resa till Hong Kong. Tidigt en morgon när jag gick igenom min e-post fick jag en djupt nedslående nyhet. Jag var fysiskt skakad. Eftersom jag visste att jag hade flera taluppdrag på gång (i ämnet tillit till Gud, inte mindre), stängde jag av min bärbara dator, öppnade min skrift och började läsa och be. Det var under dessa ögonblick som mina ögon fann denna underbara psalm, och den förändrade mitt hjärta, min attityd och mitt tänkesätt. Det gjorde mig fri att avsluta veckan bra, och det fortsätter att vara en källa till välsignelser och utmaningar.

Det finns så mycket i denna korta Skrift att vi kommer att använda den som en text för de kommande tre andakterna. För mig finns mittpunkten i den tredje frasen, “ge mig ett odelat hjärta.” Jag har funnit att den här versen talar starkast om den läses omvänt. Anledningen till att jag har ett splittrat hjärta är för att jag inte riktigt fruktar Gud och Gud ensam. Så jag börjar där och frågar: “Vad innebär det att frukta Guds namn?”

Det finns ett gammalt talesätt som säger,

Om du fruktar Gud, kommer du inte att frukta något annat; om du inte fruktar Gud, kommer du att frukta allt annat.

Jag tycker att det är väldigt sant i mitt liv. Över trehundra gånger i Bibeln får vi veta: “Frukta inte.” Så varför fruktar vi fortfarande saker som ekonomiska nedgångar, personalutmaningar, en osäker framtid, misslyckad strategi, förlust av rykte och mer? I den mån vi fruktar dessa saker lever vi med ett splittrat hjärta. Detta är anledningen till att vi ser våra organisationer som vårt “andra rike.” Vi vill ha kontroll över de saker vi fruktar, och tror att om vi har makten över dem kan vi driva bort rädslan. Naturligtvis händer det motsatta. Ju mer vi försöker kontrollera, desto mer inser vi hur lite kontroll vi har, vilket får oss att frukta desto mer.

Den första frågan som uppstår från denna text är helt enkelt denna: vad fruktar du idag? Att frukta Gud betyder inte skräck eller fruktan utan att bli överväldigad av Hans suveränitet, Hans häftighet och Hans auktoritet över livets alla områden. Här är ironin – en riktig fruktan för Herren är vår största tröst. Det fick Paulus att fråga i Romarbrevet: “Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss?” (Romarna 8:31)

Vad kommer det att krävas för dig att odla en sådan helig, vördnadsfull fruktan för Gud att all annan rädsla kommer att drivas bort från ditt liv och ditt ledarskap?

Titta på en bibelöverensstämmelse (troligen i en bra bibelstudieapp) och slå upp tio verser som har frasen “frukta inte” i sig. Meditera över dem idag och be Gud att i ditt hjärta odla en fantastisk rädsla för honom som driver ut all annan rädsla.

Avsluta din tid med denna bön:

Fantastisk och helige Gud, jag erkänner att jag alltför ofta har gjort dig väldigt liten i mitt liv. Om Du skulle ge mig en liten glimt för ett kort ögonblick av Din sanna majestät, skulle det driva mig på knä i helig rädsla och ödmjuk tillbedjan. Jag fruktar inte vem du är, för jag känner ditt hjärta. Jag vet att Du älskar mig innerligt, att jag är dyrbar i Dina ögon. Men jag vill inte förlora känslan av vördnad och förundran som kommer av att förstå Din helighet. Odla i mitt hjärta en riktig rädsla för dig. Hjälp mig att bli så överväldigad av Ers Majestät att mitt hjärta inte har någon plats kvar för rädsla för något annat. Befria mig från all annan rädsla genom Din fantastiska kärlek. I Ditt mäktiga och fruktansvärda namn ber jag; Amen.

Är du intresserad av att skriva för HealthyLeaders.com? Gå vidare till vår Skriv åt oss-sida för att skicka in en artikel!

liknande inlägg

Leave a Reply