Tacksamhet kopplar samman söndag till måndag – Friska ledare

2
Tacksamhet kopplar samman söndag till måndag – Friska ledare

Att odla ett liv med Gud är grunden för generositet för hela livet. Denna dagliga gemenskap är motorn som genererar kraften i den kristnas liv – inklusive kraften att ge oss själva osjälviskt för att välsigna andra. Enbart makt räcker dock inte. En bil kan ha en toppmodern motor som producerar tillräckligt med hästkrafter för att starta en rymdfärja, men om den kraften inte kan nå däcken är bilen värdelös.

På samma sätt är vissa benägna att utveckla en djup, personlig kontakt med Gud i bön, tillbedjan och ensamhet. Där vi kämpar är att aktivera denna privata tro när vi lämnar helgedomen. Vissa har pratat om “söndag till måndag klyftan.” Den tro vi firar och bekräftar i kyrkan på söndagar har ofta lite inflytande i den dagliga verklighet som vi upplever måndag till lördag. För att vår tro ska vara verklig, för att den verkligen ska vara meningsfull, måste den vara levande i världens liv och rörelse. Vad är poängen med att ha en bil som inte kan lämna garaget? Vad är poängen med att ha en tro som inte kan lämna kyrkan?

Det är tacksamhetens roll. Den aktiverar vårt liv med Gud i världen och överbryggar söndagens gudstjänst med måndagens arbete. Tacksamhet är transmissionen som förbinder motorn med däcken. Ann Voskamp säger, “Att tacka … är hur vi praktiserar Guds närvaro, förblir närvarande i hans närvaro, och det är alltid en övning för ögonen. Vi behöver inte ändra det vi ser. Bara så som vi ser.”

Hennes poäng är viktig. Till skillnad från vår tid i helgedomen är det alltför lätt att tappa Guds närvaro ur sikte när vi är engagerade i världens röriga, ofta vardagliga verkligheter. Att konsekvent utöva tacksamhet – även för livets stökiga och vardagliga saker – är hur vi förblir anslutna till Gud och bjuder in hans kraft och närvaro i allt vi gör. I processen förändrar det hur vi ser saker och ting. Tacksamhet ger oss ögonen att känna igen Guds närvaro och nåd på de mest ovanliga och oväntade platser.

Det är därför aposteln Paulus kallar oss att tacka i “vad ni än gör, i ord och handling.” Utan att praktisera tacksamhet kommer vi att förlora Gud ur sikte, och vår tro kommer att bli en helig men isolerad del av vårt liv. Det kommer inte att svämma över i den verkliga värld vi lever i.

Reflektera: För att utöva tacksamhet mer konsekvent under hela veckan, överväg att använda en enkel påminnelse om att tacka Gud. Till exempel varje gång du tittar på en klocka eller passerar genom en dörröppning ‒ be en tyst tacksägelsebön. Andra tycker att det är transformerande att hålla en tacksägelsedagbok. Tänk på tre saker du är tacksam för varje dag. Erbjud den här gången som en bön till Gud.

(Utdrag ur Hela livets generositetshängivenhet, används med tillstånd från Generös kyrka).

Är du intresserad av att skriva för HealthyLeaders.com? Gå vidare till vår Skriv åt oss-sida för att skicka in en artikel!

liknande inlägg

Leave a Reply