Rädsla är tacksamhetens fiende – Friska ledare

2
Rädsla är tacksamhetens fiende – Friska ledare

De mest upprepade kommandona i Bibeln är inte varningar eller begränsningar. De är uppmaningar att ”prisa Herren” och ”var inte rädda”. Dessa befallningar har olika former som “tacka”, “glädja dig” och “frukta inte” genom hela Bibeln, men betoningen förblir densamma – Guds önskan är att vi ska vara fulla av glädje och tacksamhet, men han vet att rädsla är alltid på lur och redo att kapa våra själar. Rädsla är tacksamhetens fiende.

Biologi säger oss att när en varelse är rädd, kommer den att reagera på två sätt – slåss eller flykt. Den kommer antingen att försöka övermanna hotet eller fly från det. Båda svaren är sätt att söka kontroll över en farlig situation. Människor är inte annorlunda. När vi är rädda försöker vi få kontroll över världen för att kunna känna oss trygga igen. Detta leder till två problem.

För det första driver rädsla oss att ta kontroll snarare än att lita på Gud. Om vi ​​tror att det är vår styrka och visdom som håller oss säkra, vilket behov finns det då av tacksamhet mot Gud? Denna hållning av självtillit är alltför vanlig idag och kan förklara varför färre människor använder tillbedjan och tacksägelse till Herren som regelbundna övningar.

För det andra hindrar rädsla oss från att inse att kontroll är en illusion. Ingen kontroll kommer någonsin att räcka för att garantera vår säkerhet, och ingen grad av kontroll kommer helt att ta bort vår rädsla. Vilken tröst vi än kan få av våra försök till kontroll kan inte vara något annat än placebo. Vi kanske lurar oss själva att tro att vi är säkra när vi inte är det.

Jesus illustrerade illusionen av kontroll med en berättelse om en man med stor rikedom och förråd av spannmål. Mannen sade till sig själv: “Du har gott om gods som är lagrat i många år; slappna av, ät, drick, var glad.” Men Gud kallade mannen en dåre. “Denna natt krävs din själ av dig, och de saker du har förberett, vems ska de vara?” (Luk 12:19-20). Jesus avslöjade att känslan av säkerhet vi får av rikedom är en illusion.

Vår önskan om säkerhet är inte fel, den är bara felplacerad. Vi försöker skydda oss från denna världs osäkerhet genom att söka kontroll – ofta genom att samla rikedomar – men den fred vi längtar efter kan inte hittas i pengar. Det är därför Hebréerbrevets författare kopplar ett liv befriat från kärlek till pengar med Guds löfte att aldrig lämna oss eller överge oss. Vår rädda instinkt är att finna trygghet i rikedom snarare än i Kristus. Synd säger åt oss att sträva efter kontroll snarare än tacksamhet.

Om vi ​​verkligen tror att Gud är med oss ​​och att han aldrig kommer att lämna oss, vad kan då göra oss rädda? När vi kommer att inse illusionen av kontroll och omfamna löftet om Guds oändliga närvaro och omsorg, låser vi upp dörren till ett liv i glädjefylld tacksamhet.

Reflektera: Tänk på en tid då du kände minsta möjliga kontroll. Hur påverkade den insikten din tro? Vilka rädslor blockerar just nu din förmåga att uttrycka tacksamhet mot Gud?

(Utdrag ur Hela livets generositetshängivenhet, används med tillstånd från Generös kyrka).

Är du intresserad av att skriva för HealthyLeaders.com? Gå vidare till vår Skriv åt oss-sida för att skicka in en artikel!

liknande inlägg

Leave a Reply