Hur ledare formar organisationskultur – Del 1 – Video – Friska ledare

1
Hur ledare formar organisationskultur – Del 1 – Video – Friska ledare

Om du är en ledare har allt du har gjort redan byggt upp din organisationskultur – oavsett om du är medveten om det eller inte, och oavsett om du har byggt den kultur du vill ha eller inte. Följaktligen är den organisationskultur du har idag resultatet av allt du har gjort, och låtit göras, tidigare.

I praktiken betyder detta att om din befintliga organisationskultur inte är vad du vill, så behöver du göra några förändringar men dessa förändringar är inte av “kulturen”; dessa förändringar måste vara av dig själv, av Guds nåd! Och om du förändras – dina övertygelser, värderingar, prioriteringar, attityder, handlingar, minnen, språk – så kommer din organisationskultur att förändras med tiden.

Den här kursen hjälper dig och dina ledare att börja bygga en sund organisationskultur.

För mer information och resurser, besök www.LeaderSource.org.

Är du intresserad av att skriva för HealthyLeaders.com? Gå vidare till vår Skriv åt oss-sida för att skicka in en artikel!

liknande inlägg

Leave a Reply