Att leda genom osäkra tider – hur man blir en ledare genom covid-19-responsen

4
Att leda genom osäkra tider – hur man blir en ledare genom covid-19-responsen

Hur kan ledare få saker att kännas så normalt som möjligt för att stödja “business as usual” när vi verkligen inte är i en “business as usual”-miljö?

Så här är vi i början av en seismisk störning på arbetsplatser över hela världen med covid-19-responsen. Organisationer förändrar sitt sätt att göra affärer, en del stänger tillfälligt, andra kräver att deras folk arbetar hemifrån, och vissa gör både och.

Detta är en utmaning för ledare. Hur kan ledare få saker att kännas så normalt som möjligt för att stödja “business as usual” när vi verkligen inte är i en “business as usual”-miljö?

Den amerikanska militären myntade akronymen “VUCA” för att beskriva tider av snabba och oförutsägbara förändringar som är flyktiga, osäker, komplexa och tvetydiga. VUCA kan användas för att utforska utmaningarna kring covid-19-landskapet och kan fungera som en enkel sammanfattning för “Allt håller på att bli helt MUNT där ute!”

Det kan också fungera som en mycket användbar ram för hur ledare bör och inte bör svara vid denna tidpunkt eftersom ledare ofta kan visa VUCA-egenskaperna i sin egen ledarstil. Detta är ännu mer skadligt i det nuvarande landskapet.

Mertz (2014) ger ledare några tips om att leda genom VUCA-tider genom akronymen DURT – att vara direkt, förståelig, pålitlig och pålitlig.

Så här kan du tillämpa detta i en miljö med covid-19:

Var direkt – Ge ditt folk fakta. Vad betyder den nuvarande situationen för ditt företag och det arbete dina medarbetare utför? Hur kan du göra detta med vänlighet och medkänsla?

Var förståelig – Skapa ett tydligt sammanhang och ge tydliga budskap. Bryt ner budskap för din arbetskraft i termer av vad dina planer betyder för dem i deras roll. Om du har personer i din organisation med engelska som andraspråk, eller med läskunnighetsutmaningar, se till att din kommunikation levereras i format och språk som kan förstås av dem. Tänk på alla kommunikationsformat, lita inte bara på e-post. Prova WhatsApp-grupper, eller kommunicera via videomeddelanden för mer personlig kommunikation.

Var pålitlig – Se till att folk kan lita på dig. Arbetsstyrkor tittar på sina ledare för riktning och trygghet. Gör som du sa att du skulle göra, eller var rak om varför situationen har behövt förändras.

Var pålitlig – Ingen ledare, politiker eller sjukvårdspersonal har en kristallkula för att se framtiden och vad effekten av covid-19 kommer att bli. Så mycket som vi alla längtar efter säkerhet, erkänn att situationer förändras dagligen och var rak och medkännande.

Ledare måste också se upp för sitt och sitt folks välbefinnande. Detta kan vara utmanande när vi känner effekterna av covid-19-responsen, inte bara på jobbet, utan hemma och i samhället i stort. Så glöm inte att vara snäll mot dig själv och andra.

REFERENSER:

VUCA Times Call for DURT-ledare

https://www.thindifference.com/2014/05/vuca-times-call-durt-leaders/

liknande inlägg

Leave a Reply