6 presenter som barn behöver från sina fäder – friska ledare

3
6 presenter som barn behöver från sina fäder – friska ledare

Jag är Scott Turansky, son till John Turansky. Min pappa gjorde ett bra jobb med att dela ut dessa sex gåvor till mig. Jag är så tacksam för hans engagemang för faderskap och det exempel han gav mig när jag själv gick in i föräldraskapet.

Här är en bild på mig med min pappa, min son och hans två söner. Alla vi älskar Herren.

Här är sex saker från Guds ord som barn behöver av sina pappor.

  1. Välsignelsen

I Gamla testamentet ser vi exempel på pappor som välsignar sina söner. Jakob lurade sin far att ge honom den välsignelse som skulle tillfalla hans bror Esau och i 1 Mosebok 27:34 ropar Esau: ”Välsigna mig – jag också, min far! … Välsigna mig också!” Båda pojkarna ville ha sin fars välsignelse.

Pappor har en viktig gåva de ger vidare till sina barn. Det är bekräftelsen att “jag tror på dig” och att “din framtid är något att se fram emot.” När en pappa gör uttalanden om bekräftelse och en positiv förväntan om framtiden, hjälper det barnen att möta även de svåraste utmaningarna som ligger framför dem.

Gud har gett pappor en viktig kraft som ger något viktigt för ett barns känsla av välbefinnande och tillväxt. Leta efter sätt att regelbundet uttrycka en välsignelse för ditt barn. Du kan säga saker som “Jag kan säga att du kommer att bli en bra mamma en dag” eller “Med den typen av attityd kommer någon att älska att du jobbar för dem.”

  1. Korrektion

Ja, korrigering är en del av jobbet. Det är inte ett avbrott i livet. Snarare är rättelse ett av de sätt som Gud använder för att lära oss, och pappor är en viktig del av den processen. Hebreerbrevet 12:7 säger: “Uthärda svårigheter som tuktan; Gud behandlar dig som sina barn. För vilka barn tuktas inte av sin far?”

Ibland måste pappor sätta press på sig för att hjälpa sina barn att utveckla karaktär. Det är viktigt att notera skillnaden mellan press och hårdhet. Trycket kan göra en person starkare. Hårdhet skadar relationen. När du korrigerar dina barn, kom ihåg att målet med korrigering är positivt. Det handlar inte om rättvisa. Det handlar om träning och tillväxt. Barn kanske inte uppskattar det ibland, men det är en del av livet och korrigering är ett sätt som pappor visar att de älskar sina barn och vill deras bästa.

Nästa gång du ser ditt barn utagera eller göra fel kanske du vill säga till dig själv, “Oh bra! En möjlighet till lärjungaskap!” Den positiva inställningen till korrigering kan hjälpa barnen att komma vidare i livet.

  1. Glädje

När pappor njuter av sina barn händer något djupt inne i hjärtat. Även om hela världen är en utmaning, kan det faktum att pappa tror på dig räcka långt för att hjälpa ett barn att hålla ut. Om vi ​​tittar på Jesus själv, på väg att börja hans offentliga tjänst, ser vi hans Faders bekräftelse av honom. Vid Jesu dop säger Markus 1:11: ”Och en röst kom från himlen: ”Du är min Son, som jag älskar; med dig är jag mycket nöjd.”

Fadern var förtjust i Sonen. Vad tycker du om med ditt barn? Ibland har barn positiva egenskaper som missbrukas och föräldrar kan bli fokuserade på irritationerna. Men att titta förbi stöket för att se ett barn som är tillbakalutat eller förbi ilskan till ett barn som är känslomässigt känsligt kan ge ny glädje i en förälder/barn-relation.

Barn behöver fortfarande korrigering, men vi har redan tagit upp den punkten. De behöver också se glädje i sin fars ögon.

  1. Andlig fostran

Ibland tror föräldrar att bara att be före måltid eller ta sina barn till kyrkan på något sätt överför tron ​​till sina barn. Men andlig tillväxt passerar bäst genom avsiktlig träning. Efesierbrevet 6:4 säger särskilt till pappor: “Föd upp dem i Herrens träning och undervisning.”

Gud visste att det är något viktigt med en pappas andliga ledarskap i ett barns liv. När pappa säger: ”Jag ska be för dig om det”, eller delar med sig av en andlig sanning han lär sig, lägger barnen märke till det.

På vissa sätt är att föra över tron ​​till barn som förarutbildning. Det finns bokarbetet man lärt sig i klassrummet, men upplevelsen bakom ratten är också viktig. Det är där allt bokarbete omsätts i praktiken. Pappor lär sina barn hur man hanterar känslor under press, hur man litar på Gud för en kommande utmaning och hur man har integritet i svåra situationer. Barn behöver andlig träning och pappor har en viktig möjlighet och ett ansvar inom detta område av ett barns liv.

  1. Medkänsla

Vissa egenskaper betraktas ofta som kvinnliga egenskaper. Medkänsla är en av dem. Ibland tänker du på att mamma säger till ett barn som har ramlat och gråter: “Kom hit så ska jag ge dig en kram.” Pappor brukar ses som de som säger: “Du är inte skadad. Res dig upp och försök igen.” Visst använder Gud både pappor och mammor på dessa sätt för att hjälpa barn att växa.

Men vi måste stanna upp och överväga 2 Korintierbrevet 1:3, “Prisad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, medkänslans Fader och all trösts Gud.” Det är intressanta egenskaper hos en far: medkänsla och tröst.

Fäder är ofta tuffa, auktoritativa och bestämda, men det finns en tid för tröst och medkänsla. Att känna empati för ett barns smärta och att hålla i ett barn som mår illa är viktiga gåvor som pappa ger ett barn. Ibland kan ett medkännande ord driva ett barn framåt för att fortsätta att kämpa mot livets utmaningar.

  1. Vård

När pappor lägger märke till de små sakerna visar de att de älskar sina barn. Omsorg är tillämpningen av kärlek till livets detaljer. Pappor älskar sina barn och ett av de bästa sätten att visa det är att lägga märke till detaljerna i ett barns liv.

Det är trots allt vad vår himmelske Fader modellerar för oss. Lägg märke till omsorgen i detaljerna som nämns i Matteus 10:29-30, “Säljs inte två sparvar för ett öre? Men inte en av dem kommer att falla till marken utanför din Faders vård. Och till och med hårstrån på ditt huvud är alla numrerade. Så var inte rädd; du är mer värd än många sparvar.”

Vet du vad ditt barns favoriter är: favoritfärg, ämne, kläder, mat eller sport? Det är bara början på detaljerna du kan tänka på. Du kanske inte räknar ditt barns hårstrån men du kan räkna tänderna de har tappat eller antalet vänner de har på Facebook. Kom ihåg att uppmärksamhet på detaljer visar att du bryr dig.

Barn behöver specifika saker från sina pappor. En pappas makt i ett barns liv kan inte underskattas. Fantastiska saker händer i ett barns hjärta när en pappa delar dessa “farsgåvor” med sina barn.

Men tänk om du inte hade en pappa, eller den du hade inte gav dig det du behövde? Den goda nyheten är att Gud har en “app” för det. Han adopterar oss till sin familj när vi litar på Jesus som vår Herre och Frälsare. Gå bara tillbaka genom de sex sakerna ovan och lägg märke till hur Gud gör var och en av dessa saker för oss.

Ingen förälder är perfekt. Pappor gör alltid misstag. Alla barn behöver en pappa-närvaro i sina hjärtan. Gud vet allt det där. Han designade oss. Så en av de största gåvorna vi pappor kan ge till våra barn är att presentera dem för sin himmelske Fader och uppmuntra den relationen som uppfyller alla inre faderliga behov vi alla har.

Kan du komma på andra bibliska exempel på gåvor som fäder kan ge till sina barn?

Är du intresserad av att skriva för HealthyLeaders.com? Gå vidare till vår Skriv åt oss-sida för att skicka in en artikel!

liknande inlägg

Leave a Reply